Profesjonalnie o nawadnianiu 01(03)/2020

2 3 Witamy Państwa w kolejnym wydaniu magazynu „Profesjonalnie o Nawadnia- niu”, w którym staramy się przekonywać o zasadności automatycznego nawadnia- nia upraw i terenów zielonych, by unie- zależnić się od coraz częstszych anomalii pogody i zapewnić roślinom komfort wodny. Nasi eksperci podają najlepsze rozwiązania, dzięki którym można osią- gnąć urodzajne plony czy stworzyć oazę zieleni w przydomowym ogrodzie. Pro- gnozy pogody nie pozostawiają złudzeń i susze stały się już stałym elementem naszego klimatu. Ostatnio obserwujemy coraz mniej dni deszczowych w ciągu roku. Opada poziom wód gruntowych a stan wody w rzekach też jest niższy, niż przed laty. Niektórzy eksperci twierdzą, że pewne obszary Polski już pustynnieją. Wobec stanu suszy, który w naszym kraju występuje już kolejny rok, utwier- dzamy się w przekonaniu o konieczności jak najszerszego informowania o korzy- ściach, które daje instalacja automatycz- nego systemu nawadniania upraw czy terenów zielonych. By jak najlepiej informować o zaletach automatycznych systemów nawadniania Szanowni Państwo, Spis treści i ułatwić Państwu dotarcie do produktów, określenie potrzeb w zakresie nawadnia- nia, a w konsekwencji szybciej zrealizo- wać zamówienie, wprowadzamy istotne zmiany, które ułatwią Państwu zapozna- nie się z naszymi produktami i zapewnią dobry wybór. Wśród najważniejszych nowości jest nowa strona www.milex.pl , na której regularnie umieszczamy aktu- alne dokumenty, takie jak materiały in- formacyjne o naszych produktach. Aby ułatwić Państwu kontakt z naszymi pra- cownikami, wprowadziliśmy 3 formularze kontaktowe podzielone tematycznie: do obsługi detalicznej, hurtowej i dla osób zainteresowanych projektem automatycz- nego systemu nawadniania. Mamy także wyjątkowe rozwiązanie dla każdego, kto planuje instalację automatycznego sys- temu nawadniania – dostępny na stronie www.watermil.pl w sekcji „Linie produk- cyjne” kalkulator maksymalnej długości ciągu, przejrzysty i intuicyjny. Potwierdzeniem zasadności instalacji automatycznego systemu nawadniania niech będzie relacja z gospodarstwa, w którym firma Milex Profesjonalne Systemy Nawadniania wykonała nawad- nianie kroplowe uprawy ziemniaków. Ponieważ wostatnich dwóch latach plony w wielu uprawach warzyw i ziemniaków nie tylkowPolsce, ale i innych krajach Eu- ropy zostały mocno zredukowane przez suszę, obecnie coraz mniej dyskutuje się na temat konieczności nawadniania, a roz- mowy skupiają się nad tym, jak najekono- miczniej rozwiązać problem nawadniania. Utrzymanie poziomu wilgotności gleby blisko jej pojemności wodnej jest możli- we za pomocą nawadniania kroplowego, które pozwala na aplikowanie małych da- wekwodywodpowiedniej częstotliwości. Badania wskazują, że ten sposób nawad- niania pozwala uzyskać wzrost plonów nawet o 25% w porównaniu z plantacją, która również była nawadniana, ale przy pomocy deszczowni. Oszczędności wody sięgają nawet 50%. Instalacja automatycznego systemu na- wadniania terenów zielonych czyw ogro- dzie również przełoży się na oszczędności wody i ograniczy ewentualne stratyw zie- leni spowodowane niedostatkiem wody. Dlatego warto wykonać je z pomocą profesjonalnych firm, które wezmą pod uwagę wszystkie uwarunkowania. Życzymy Państwu inspirującej lektury. REDAKCJA : Redaktor naczelny: Dariusz Wajs Redaktor prowadzący: Jolanta Witkowska WYDAWCA: Feniks Media Group ul. Na Wierzchowinach 1D 30-222 Kraków tel.: 12 257 01 51, faks: 12 263 06 22 KOORDYNATOR PROJEKTU: Delfina Jędras, tel.: 570 064 747 delfina.jedras@feniksmedia.pl STUDIOGRAFICZNE: Krzysztof Kusiak (kierownik studia), Marcin Masłyk , Magdalena Gołda Zmieniamy się dla Państwa ������������������������������������������������������������������������������������������������ 4 Analiza gleby podstawą efektywnej uprawy.................................................................... 6 Dobrze wykorzystać potencjał nawadniania ���������������������������������������������������������������� 10 Klimat, woda, nawożenie optymalizacja technologii szklarniowych ....................... 12 AGRO Zoptymalizowane systemy nawadniania��������������������������������������������������������������������� 18 Nawadnianie pól golfowych ........................................................................................... 22 Enklawa w ogrodzie – stwórz miejsce, które pokocha cała rodzina....................... 26 TERENYZIELONE SYSTEMY NAWADNIANIA dla rolnictwa i ogrodnictwa BEZPOŚREDNI DYSTRYBUTOR I PRODUCENT LINII KROPLUJĄCYCH DLA ul. ObrońcówDobrzykowa 3 09-530 Dobrzyków k. Płocka tel. +48 24 277 52 22 www.milex.pl email: milex@milex.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=