KZA Express 01(17)/2021

16 Polska branża kolejowa w dobie pandemii Losy kolei są ściśle związane ze stanem gospodarki. Zapotrzebowanie na transport pasażerski, a zwłaszcza to- warowy, zależy od rozwoju przemysłu. Wzrost zatrudnienia i produkcji jest siłą napędową kolei. W XXI wieku światowa gospodarka prze- żywała okresy intensywnego rozwoju i stagnacji. Dwadzieścia lat wystarczyło, aby można było zaobserwować pęknięcie bańki dotcomów w 2001 roku, kryzys w la- tach 2007–2009 spowodowany hossą na kredyty hipoteczne w USA i towarzyszącą jej niekontrolowaną emisją obligacji. To były trudne lata, ale analitycy porów- nujący początki XXI i XX wieku utrzymy- wali, że mimo wszystko żyjemy w spokoj- nych czasach. Dla kontrastu przywoływali wspomnienie Wielkiego Kryzysu w USA, piekła obu wojen światowych, które trud- no porównywać z dzisiejszymi regionalnymi konfliktami zbrojnymi w Iraku, Afganistanie, Syrii, na Północy Afryki, mimo że mieszkań- cy tych regionów masowo giną, tracą swój dobytek i bez powodzenia próbują zaczynać nowe życie z dala od domu. Przełom nastąpił na początku 2020 roku, wraz z wybuchem pandemii koronawiru- sa SARS-CoV-2. Po roku nikt nie ma wąt- pliwości, że światowa gospodarka poniosła straty, które trzeba będzie długo odrabiać. Co więcej, po pandemii będziemy musieli wiele zmienić. W przeciwnym wypadku na- stępna pandemia może sprawić, że Zachód, przyzwyczajony do dostatniego i względnie bezpiecznego życia, będzie musiał zmagać się z kryzysem ekonomicznym i społecznym o niespotykanej skali. Zmiany W chwili wybuchu pandemii polski rynek kolejowy znajdował się w fazie wzrostu. Od roku 2014 trwa proces modernizacji linii kolejowych i taboru. Remonty linii utrudniają prowadzenie ruchu pociągów i są dotkliwie odczuwalne dla pasaże- rów, a jednak w okresie między 2014 a 2019 rokiem wzrastała liczba przewie- zionych pasażerów i ładunków. Opis zmian w przewozach pasażerskich i towarowych można znaleźć w opraco- waniu „Wpływ pandemii COVID-19 na ry- nek kolejowy w 2019 r.” opublikowanym w tym roku przez Urząd Transportu Ko- lejowego. Wynika z niego, że pandemia wpłynęła przede wszystkim na przewozy pasażerskie. Przewozy towarowe odnoto- wały mniejsze spadki, natomiast trans- port intermodalny wzrósł w porównaniu z 2019 rokiem. Piotr Kołaczek ◀ Bezpieczeństwo ▶ Przewoźnicy wykonujący przewozy pasażerskie będą musieli opracować i wdrożyć zasady obsługi podróżnych, które zagwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego. Konsekwencje ekonomiczne będą poważne, ponieważ trzeba będzie przeprojektować i przebudować miejsca, w których przebywają podróżni: dworce, perony, tabor. Zmienią się wymagania dotyczące sprzątania i dezynfekcji wagonów i pomieszczeń.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=