Elit News nr 91

3 Cewki Pierwszy układ zapłonowy niskonapięciowy zaprezentowany został przez Boscha w 1887 r. Jednak dopiero w 1902 r. Bosch jako pionier zaprezentował układ zapłonowy wysokonapięciowy. Zasada działania obecnych cewek jest identyczna jak ponad 100 lat temu. Dzięki dwóm uzwojeniom: • pierwotnemu składającego się z 250 do 400 zwojów drutu miedzianego o średnicy około 0,5 mm • wtórnemu mającego od 20 000 do 26 000 zwojów drutu miedzianego o średnicy do 0,2 mm uzyskuje się wysokie napięcie sięgające do 45 kV bez obciążenia cewki. W cewkach konwencjonalnych podczas przeskoku iskry spada do ok. 20-24 kV. W najnowszych cewkach pojedynczych monto- wanych bezpośrednio na świece iskrowe napięcie podczas wyładowania sięga 10-13 kV. Napięcie to przy prędkości obrotowej silnika 6000 pojawia się 200 razy w każdej sekundzie, co oznacza że czas na naładowanie oraz rozładownie cewki to zaledwie 5 ms. Bosch w swojej ofercie posiada wszystkie typy cewek (konwencjonalne, pojedyncze lub zintegrowane w listwy Św Waru nowej • odp prze • odp gło • odp prac zmi • odp spal Świe wszys Bohaterowie pod maską Świece i cewki zapłonow Do prawidłowej pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, niezbędna jest odpowiednia energia do zainicjowania spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Dostarczana jest ona przez iskrę wytwarzaną przez świece zapłonowe, do których trafia dzięki cewkom zapłonowym. 10 f 1. i 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. r Produkty Bohaterowie pod maską – świece i cewki zapłonowe – BOSCH Łożyska i piasty kół – Starline Redaktor naczelny Cezary Foszcz ELIT Polska Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 24, 31-752 Kraków Wydawca Feniks Media Group W. Ślaga, D.Wajs Spółka jawna ul. NaWierzchowinach 1D, 30-222 Kraków tel.: 12 257 01 51, fax: 12 263 06 22 Magazyn Informacyjny ELIT Polska Redaktor prowadzący RadosławUrban Zespół redakcyjny Grzegorz Chmielewski, Piotr Kołaczek, WojciechMachnicki, Przemysław Osuchowski, Łukasz Pieńkowski Studiograficzne Krzysztof Kusiak (kierownik studia) MarcinMasłyk, Magdalena Gołda Spis treści Auta w pandemicznym świecie – technika Wszechstronny serwis – prezentacja serwisu Partner ELIT 04 14 08 Korekta JolantaWitkowska Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstóworaz zmiany tytułów. Materiałówniezamówionych nie zwracamy. Przedruki zmaga nu doz olone sąwyłącz ie za uprzed ią pisemną zgodąwydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Zdjęcie na okładce Shutterstock.com WSPÓŁPRACUJĄZ NAMI: 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=