Elit News nr 88

14 produkty Wymiana akumulatora o czym należy pamiętać? Sezon zimowy to trudny czas dla akumulatorów.Wniższej temperaturze tracą one dużo więcej swojej mocy rozruchowej.Wtedy też dają o sobie znać niewykryte dotychczas usterki akumulatora, które – choćwcześniej niemiaływpływu na użytkowanie pojazdu – terazmogą doprowadzić do awarii i narazić kierowcę na niedogodności i koszty. Prawidłowa obsługa akumulatoramoże zapobiec takimprzykrymniespodziankom, jednak nawet najbardziej zadbany akumulator trzeba z czasemwymienić, a tomoże być trudnymzadaniem. Wymieniając akumulator, należyprzestrzegać kilkuważnychzasad– szczególniewprzypad- ku nowoczesnych pojazdów, w których jest on kontrolowany przez urządzenie sterujące w ramach systemu zarządzania energią, za- wierającego informację o akumulatorze. Aby po wymianie systemmógł zoptymalizować proces ładowania czy rozładowywania w ca- łymokresieeksploatacji, należywczytaćnowy akumulator i wykasować ewentualne błędy. Profesjonalna wymiana akumulatora w no- woczesnych pojazdach opiera się na kilku etapach, do których należą m.in. : zapisanie personalizacji, wprowadzenie pojazduw tryb uśpienia przed odłączeniem akumulatora czy wczytanie nowego akumulatora. Jeśli oprogramowanie zarządzania energią nie posiada funkcji identyfikacji, należyponownie wczytać akumulator dopamięciwsterowniku tego systemu.Wprzeciwnymwypadkumogą wystąpić usterki programu, a przede wszyst- kimprzedwczesne zużycie samego akumula- tora. Po wymianie i wczytaniu akumulatora konieczne jest równieżwykasowanie błędów pamięci oraz adaptacjauprzednio zapisanych personalizacji i odbycie jazdy próbnej. Wymiana akumulatora w samochodzie no- wej generacji nie jest sprawą prostą, dlatego powinna się odbywać z udziałem fachowca. Warsztaty i punkty sprzedaży z reguły wy- posażone są w specjalistyczny sprzęt, który znacznie ułatwia to zadanie. Dzięki testerowi Exide EBT965P mechanik może postawić trafną diagnozę akumulatora i ocenić, czy wymiana jest konieczna.Testermożebyćbez- pośrednio połączony z darmową i intuicyjną aplikacją EBTP PWA (ProgressiveWeb App), dostępną pod adresem ebtp.exide.com , wspierającą zarówno proces testowania akumulatora, jak i jego wymiany. Po szyb- kiej rejestracji umożliwia ona sprawne wyszukiwanie akumulatora na wymianę i dzielenie się wynikami testów bezpośred- nio z klientem oraz, jeśli to konieczne, prze- syłanie propozycji akumulatorów w formie wiadomości SMS lub e-mail. Aplikacja EBTP PWA zapewnia dużą oszczędność czasu – teraz testowanie i wymiana aku- mulatora zajmują mniej niż 5 minut! Kolejne urządzenie wspierające wymianę akumulatora to Exide BRT-12, które podłącza się do pojazdu po wymianie. Obsługuje ono akumulatory wszystkich marek i producen- tów. Dzięki niemu mechanik jest w stanie skasować błędy z deski rozdzielczej i wyświe- tlić parametry zainstalowanego akumulatora, a co za tym idzie – poprawnie przeprowadzić proces wymiany. Wystarczy stosować się do wyświetlanych na ekranie instrukcji. Nie trzeba stosować żadnego dodatkowe- go kodu lub numeru oryginalnej części od producenta.Wmiarę rozwoju rynku do urzą- dzenia są udostępniane aktualizacje. By je uzyskać, należy jedynie, mając aktywną sub- skrypcję, podłączyć urządzenie za pomocą kablaUSBdokomputera i pobraćnowedane. Jeśli jednak zdecydujemy się wymienić akumulator samodzielnie, pamiętajmy, by zapoznać się z instrukcjąobsługi akumulatora i wskazówkami wksiążcepojazduoraz o tym, by stary akumulator zawsze wymieniać na akumulator wykonany w tej samej technolo- gii i o przynajmniej zbliżonych parametrach.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI0NjE=