Content marketing w finansach

Content marketing w finansach

Wysokiej jakości informacje, zarówno o oferowanych produktach, jak i o zmieniających się ciągle warunkach gospodarczych, wpływających na ten sektor, okazują się bardzo cenne. Ekonomiczne prognozy, a także komentarze, odnoszące się do ogólnej kondycji rynku oraz do istotnych regulacji prawnych, są konsumentom zwyczajnie potrzebne, a mało kto jest w ich przekazywaniu tak wiarygodny, jak profesjonalista – praktyk, oferujący na danym rynku swoje usługi.

Za przykład takiej inicjatywy wskazać można chociażby internetowy magazyn banku Credit Suisse, „The Financialist”, w którym komentowane są bieżące wydarzenia, a także trendy w gospodarce światowej. Portal odbierany jest bardziej jako informacyjny, niż reklamowy, co przesądza o sukcesie przedsięwzięcia. W Polsce coraz więcej firm, w tym instytucji finansowych, wydaje swoje publikacje – miesięczniki, kwartalniki, które informują o najważniejszych wydarzeniach, związanych z działalnością danej firmy, pokazują sukcesy, przedstawiają swoich najlepszych pracowników. Magazyny te jednak, powielając formułę dość agresywnej reklamy, w niczym nie przypominają wspomnianego magazynu Credit Suisse.

Górnośląskie Towarzystwo Finansowe GTF sp. z o.o. to firma, której bardzo daleko do szwajcarskiej instytucji. To podmiot, który, w ramach outsourcingu procesowego, realizuje zlecenia działających na polskim rynku banków w obszarze pośrednictwa kredytowego. Spółka jest organizatorem i koordynatorem sieci lokalnych, niezależnych biur pośrednictwa kredytowego, operatorem informatycznego systemu obsługi sieci sprzedaży kredytów oraz operatorem bankowym – partnerem banków w realizacji funkcji dystrybucji produktów finansowych, skierowanych do odbiorców indywidualnych i do firm. Obecnie GTF ma podpisane umowy o współpracy z ponad 1200 pośrednikami (ponad 1800 punktów sprzedaży) na terenie całego kraju, oferującymi poprzez GTF kredyty takich banków, jak: Meritum Bank, Alior Bank, Bank BPH, Vanquis Bank, Bank Pocztowy, FM Bank czy Getin Bank. Spółka, w ramach swojej działalności, wydaje także swój magazyn. Wydawany miesięcznik – „Kurier GTF” – odbiega od najczęściej powielanej na polskim rynku formuły. Owszem, papier kredowy i wysoki poziom graficzny to jedyne elementy zbieżne z większością tego typu wydawnictw. Jednak już pierwszy wgląd do publikowanych materiałów pozwala zauważyć, że ambicje autorów magazynu są wyższe niż wydawanie czysto PR-owskich tekstów. „Kurier GTF” to narzędzie, umożliwiające szerszy kontakt spółki z jej biznesowymi partnerami, którymi są przede wszystkim agencje pośrednictwa kredytowego. Prezentowane materiały to najczęściej komentarze, dotyczące bieżących spraw gospodarczych i zjawisk zachodzących na rynku consumer finance. Do współpracy z magazynem zaproszono przedstawicieli nauki – w każdym wydaniu zamieszczane są materiały, przygotowane przez naukowców z różnych polskich uczelni. Prof. dr hab. Juliusz Kotyński, dr Zbigniew Matkowski, dr Piotr Białowolski, dr Krzysztof Gołata czy dr Ryszard Mikołajczak to tylko niektóre z nazwisk, reprezentujących w rzeczonym magazynie świat nauki. Redakcja zamieszcza także wywiady z przedstawicielami banków, których ofertę GTF dystrybuuje, prognozy i opinie rzeczoznawców zrzeszenia instytucji finansowych (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) oraz fachowe porady ekspertów podatkowych i prawnych. Ponadto w każdym numerze „Kuriera” czytelnicy mogą spotkać popularne postaci – gwiazdy filmu, piosenki i sportu, że wymienię tylko kilka: Zbigniew Wodecki, Grażyna Torbicka, Anna Dymna, Grzegorz Lato, Krzysztof Globisz, Robert Gawliński, Stan Borys, Ewa Błaszczyk czy Jan Nowicki.

Zachowując więc stosowne proporcje Górnośląskie Towarzystwo Finansowe postawiło na formułę zbieżną z „The Financialist”. Czytelnik „Kuriera GTF”, pośrednik kredytowy, do którego adresowany jest magazyn, otrzymuje wyważoną ekspercką informację o zaletach poszczególnych produktów finansowych, o zjawiskach zachodzących na rynku, które, z punktu widzenia pośrednika kredytowego, są istotne, korzysta z porad prawnych i podatkowych. To właśnie content marketing – skuteczna forma budowy pozycji marki, kształtowania wizerunku firmy. Udostępnianie ważnych i wiarygodnych treści, mających na celu zainteresowanie wybranej grupy odbiorców (w tym przypadku pośredników kredytowych), to forma marketingu odbiegająca od natarczywych reklam, to forma oparta na wzajemnej komunikacji, pozwalającej na budowę długotrwałych relacji biznesowych. Oczywiście, „Kurier GTF” to tylko jedno z narzędzi, jakie GTF stosuje w ramach całego przyjętego przez spółkę programu, dotyczącego content marketingu, ale dzisiaj, po kilkunastomiesięcznym doświadczeniu, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to narzędzie skuteczne.

O autorze

Paweł Kosmala
Paweł Kosmala
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów (studia doktoranckie). Doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i w funkcjach zarządczych: Stalexport, Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Fiat Auto Poland, GE Capital Bank, Daewoo-FSO. Od 2003 r. Prezes Zarządu GTF. Inicjator projektu wydawniczego „Kurier GTF”.
Content w wydaniu haute coutureSilna grupa czyli dream team

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw wiadomość lub zadzwoń.
Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Adres

ul. Na wierzchowinach 1d
30-222 Kraków

Telefon:

+48 600 064 711

DZIAŁ MARKETINGU I REKLAMY

Kierownik Marketingu i Reklamy Wydawnictwa
Project Manager
Grażyna Jancik
tel.: 600 064 711
grazyna.jancik@feniksmedia.pl


Project Manager
Delfina Jędras
tel.: 570 064 747
delfina.bochnak@feniksmedia.pl

© Feniks Media Group 2018